LKS ORZEŁ WYSOCKO WIELKIE - strona oficjalna

Strona klubowa
Herb

  • Ave Orzeł!
  •        

Buttony

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 210, wczoraj: 251
ogółem: 457 860

statystyki szczegółowe

Historia klubu

Zarys historii 60 lecia Ludowego Zespołu Sportowego ORZEŁ w Wysocku Wielkim.

     Nazajutrz po zakończeniu działań wojennych na naszych ziemiach zaczęły powstawać organizacje mające na celu zapewnienie ludności wiejskiej uatrakcyjnienie codziennego życia. W 1946 roku powstały Ludowe Zespoły Sportowe, w byłym powiecie ostrowskim także powstały inne ogniwa, a wśród nich na czołowym miejscu był miejscowy LZS "ORZEŁ". Organizacja ta od powstania wywierała znaczącą rolę w życiu społecznym wioski i była jedyną organizacją młodzieżową.

     Miejscowi działacze w trudnych warunkach gospodarczych i lokalowych starali się jak mogli organizować życie sportowe w wiosce. Najmłodszym trzeba przypomnieć, że boisko znajdowało się wówczas za cmentarzem, a koledzy którzy uprawiali wtedy piłkę nożną tworzyli jeden z najsilniejszych zespołów w okolicy Ostrowa Wielkopolskiego.

     Działalność koła została reaktywowana w dniu 22 maja 1959 roku. Od początku istnienia koło wywierało duża rolę w życiu społecznym wioski. W latach 1959 - 1962 było jedyną organizacją młodzieżową w Wysocku Wielkim. Reaktywowanie koła było zasługą starszych działaczy sportowych, którzy już w 1946 roku organizowali życie sportowe w naszej wiosce. Wśród nich na szczególne wyróżnienie zasługują: Kazimierz Guziński - pierwszy przewodniczący reaktywowanego Koła, Kazimierz Mroziński, Jan Stachurski, Władysław Filipiak, Bogdan Portasiak. Działania ich wspierali młodzi działacze, którzy po kilku latach przyjęli kierownictwo całkowicie w swoje ręce. Położyli oni wielkie zasługi dla rozwoju w naszej wiosce życia sportowego, kulturalnego i towarzyskiego. To właśnie LZS rozpoczął pierwszy organizować wieczorki taneczne i spotkania towarzyskie. Dzięki pomocy finansowej LZS zakupiony został pierwszy telewizor do klubu Ruch, który powstał w 1962 roku. W spisie członków koła w tym okresie znajdują się nazwiska wielu znanych działaczy społecznych, politycznych, gospodarczych oraz pracowników naukowych wyższych uczelni w kraju, w tym m.in. prof. Kazimierz Działocha - profesor prawa konstytucjonalnego; Maciej Guziński - doktor nauk prawnych, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego czy Marek Guziński - major Wojska Polskiego. W barwach koła rozpoczynało karierę sportową wielu znanych na terenie województwa wielkopolskiego zawodników, w tym m. in. Andrzej Karbowiak były piłkarz I ligowej drużyny Lecha Poznań.

     Sukcesy koła LZS w latach sześćdziesiątych były głównie zasługą takich działaczy jak: Jan Kurek, Jan Mroziński, Jan Płóciennik, Bogdan Portasiak, Kazimierz Działocha, TadeuszWojciechowski. Koledzy Ci wspaniale pracowali w sekcji motorowo - turystycznej i w tej dziedzinie dorównywali wówczas słynnemu do dziś LZS KICIN w województwie poznańskim. Na przełomie lat 60 i 70 pracą koła zaczynają kierować koledzy urodzeni już po wojnie.

     Koło przejawiło ożywioną działalność w dziedzinie piłki nożnej, tenisa stołowego i sekcji turystyki rowerowej. Główna zasługa to takich kolegów jak: Jerzy Czekalski, Marian Matysiak, TadeuszBrodala, Zbigniew Brodala, Zygmunt Lubieniecki, Józef Moś, Walerian Florczyk, Mieczysław Knychała, Grzegorz Matyśkiewicz, Stanisław Missała, Mieczysław Lubieniecki, Maciej Guziński, Edmund Janiak. Na początku lat 80-tych organizowano eskapady rowerowe, na których grupa członków koła objechała na rowerach prawie całą Polskę poczynając od Mazur aż po Bieszczady.

     W tym okresie w tętniącym życiem kulturalnym i sportowym właśnie członkowie LZS w miejscowym Klubie przodowali w tej działalności. Organizowane były mistrzostwa w szachach, warcabach, tenisie stołowym, a w okresie letnim spartakiady lekkoatletyczne oraz turnieje wsi Wysocko Wielkie - Sadowie. Klub Ruch dzięki naszym działaczom uzyskał tytuł wzorcowej palcówki kulturalnej w województwie poznańskim. Wśród działaczy i zawodników pojawiły się nowe nazwiska Marek Guziński, Marek Matyśkiewicz, Marek Matysiak, Józef Damasik, Bożena Kurek, Wiesław Banasiaki wielu wielu innych. W tym czasie LZS należał znów do najsilniejszych.

     Posiadana przez nas dokumentacja odzwierciedlająca bardziej szczegółowo działalność koła rozpoczyna się z rokiem 1974. Wówczas na Walnym Zebraniu w dniu 12 lipca powołano Zarząd w składzie: Marek Guziński - przewodniczący, Mieczysław Lubieniecki - wiceprzewodniczący, Krystyna Matysiak - sekretarz, Stanisław Moś - skarbnik. We wrześniu 1975 roku z funkcji przewodniczącego zrezygnował Marek Guziński, który rozpoczął naukę w Poznaniu na Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Pancernych i z tego względu obowiązki jego do końca kadencji pełnił Mieczysław Lubieniecki. Na dzień 12 grudnia 1975 roku koło liczyło 51 członków w tym 7 kobiet. Główną troską Zarządu była sprawa zorganizowania jak największej liczby imprez sportowych dla członków koła i mieszkańców wioski. Zarząd wywiązał się z tych zadań organizując Zimową Spartakiadę Środowiskową w takich dyscyplinach jak: tenis stołowy, szachy, warcaby. W mistrzostwach gminy w tenisa stołowego drużyna wysockiego Orła zajęła po raz II bezapelacyjnie I miejsce. W skład drużyny wchodzili: Krystyna Matysiak, Bożena Kurek, Marek Guziński, WiesławBanasiak, Józef Domasik. W roku 1975 Koło zajęło pierwsze miejsce w ogólnej klasyfikacji Zimowej Spartakiady oraz drugie miejsce w Letniej Spartakiadzie. Reprezentacja wioski uczestniczyła również w 1975 roku w II Zimowej Spartakiadzie Gminnej, która odbyła się w Pruślinie, gdzie zajęła I miejsce przed Lewkowem i Gorzycami Wielkimi. W miesiącu marcu zorganizowany został dzień olimpijczyka. Duże sukcesy osiągała drużyna piłkarska startująca w wielu turniejach i zdobywająca zawsze czołowe lokaty. Zorganizowano również kilka imprez lekkoatletycznych.

     Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym w grudniu 1975 roku wybrano nową Radę Klubu w następującym składzie: Mieczysław Lubieniecki - przewodniczący, Jan Czekalski - I wiceprzewodniczący ds. sportowych, Zdzisława Książkiewicz - wiceprzewodnicząca ds. kobiet, Edmund Janiak - wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych, Krystyna Matysiak - sekretarz, StanisławMoś - skarbnik oraz Bogdan Burkietowicz, Józef Domasik, Krystyna Książkiewicz i Józef Królikowskijako członkowie. Nowy Zarząd dużą role przywiązywał do aktywizacji społeczeństwa wioski. W tym celu zorganizowano takie imprezy jak: Zimowa Spartakiada Środowiskowa, dwa Festyny Olimpijskie w ramach "Olimpijskiego Alertu Młodzieży" oraz mecze piłkarskie między różnymi pokoleniami działaczy koła. Zorganizowano również spotkanie z pierwszym Polakiem - rekordzistą świata w skokach spadochronowych Jerzym Kubaczewskim. Największą jednak żywotnością wykazała się sekcja tenisa stołowego. Drużyna Koła LZS uczestniczyła w rozgrywkach o mistrzostwo gminy zajmując w nich III miejsce za drużynami "Levcowia" Lewków i Centra Zacharzew. W 31 rocznicę wyzwolenia ziemi ostrowskiej zorganizowano indywidualny i drużynowy turniej o puchar KołaZBOWiD w Wysocku Wielkim. Istniejąca drużyna piłkarska w tym okresie nie brała udziału w żadnych rozgrywkach prowadzonych przez Zrzeszenia LZS, gdyż od w dwóch lat takie rozgrywki nie były prowadzone. Drużyna piłkarska brała udział tylko w kilku turniejach zajmując zawsze czołowe miejsca. Reprezentacja brała także udział w Zimowej i Letniej Spartakiadzie LZS gdzie zajęła kolejno IV i V miejsca.Na Walnym Zebraniu w dnu 16 listopada 1976 roku powołano nowy Zarząd w składzie: JanMroziński - przewodniczący, Wojciech Bąk - vice przewodniczący LZS, Bożena Kurek - vice przewodniczący LZS ds. kobiet, Marian Matysiak - sekretarz, Jerzy Wytwert - skarbnik, BogdanBurkietowicz, Józef Domasik, - członkowie, Regina Orzechowska, Zygmunt Lubieniecki, StanisławMoś - Komisja Rewizyjna. W czasie kadencji Rada Koła dużą uwagę przywiązywała do aktywizacji społeczeństwa wioski. W dniu 11 grudnia 1976 roku zorganizowano 30 - lecie LZS któregoprzewodniczącym komitetu organizacyjnego był Zygmunt Lubieniecki. Na akademii z tej okazji kilkunastu członków odznaczonych zostało honorowymi odznakami LZS i upominkami książkowymi. Przez cały okres zimowy minionej kadencji drużyna tenisa stołowego startowała w rozgrywkach ligi gminnej oraz w spotkaniach pucharowych organizowanych przez różne koła LZS i ZSMP. W rozgrywkach tych wyróżniali się Bożena Kurek, Józef Domasik, Marek Matyśkiewicz. Treningi sekcji tenisa stołowego odbywały się wówczas w sali OSP. W miesiącach od grudnia 1976 do lutego 1977 roku prowadzono również rozgrywki w szachach oraz w warcabach. W miesiącu maju 1977 roku drużyna piłki nożnej rozpoczęła rozgrywki, gdzie w swej grupie zajęła I miejsce. W finale pomiędzyzwyciężcami innych grup również poniosła zwycięstwo i reprezentowała gminę Ostrów Wielkopolski w rozgrywkach między gminnych gdzie zajęła ponownie I miejsce. Oprócz tego drużyna brała udział w różnych spotkaniach pucharowych organizowanych przez inne koła LZS i zawsze zajmowała miejsca w pierwszej trójce. Koło osiągało również osiągnięcia w siatkówce, gdzie w turnieju o puchar przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej drużyna zajęła I miejsce. Odbył się również pierwszy sejmik działaczy sportu i kultury fizycznej.
     W grudniu 1976 roku na bazie działaczy miejscowego koła LZS ORZEŁ i ZSMP powołaliśmy jeden z pierwszych w naszym kraju wiejski Klub Olimpijczyka. Pierwszym przewodniczącym został kol. Zygmunt Lubieniecki, a od 1977 roku do chwili obecnej przewodniczy Klubowi kol. Marian Matysiak. Od tej pory część imprez sportowo - rekreacyjnych było organizowane wspólnie przez LZS i Klub Olimpijczyka. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych organizowane były kilkudniowe festyny olimpijskie na których rozgrywano turnieje piłki nożnej i siatkowej, gry i zabawy rekreacyjne, mistrzostwa kibiców sportowych gminy i województwa oraz tradycyjne mecze piłkarskie między starszymi i młodszymi działaczami. Mieliśmy okazję spotkać się z wybitnymi postaciami polskiego sportu. Nazwiska Ireny Szewińskiej, Jerzego Kulasa, Zygmunta Smalcerza, Józefa Grudnia, Kazimierza Paździora, Janusza Sidły, Jana Tomaszewskiego i wielu wielu innych mówią same za siebie. Członkowie koła LZS wnieśli również duży wkład pracy w urządzenie Klubu Olimpijczyka, którego mogli pozazdrościć inne organizacje sportowe działające na terenie powiatu. Rada Koła w popularyzacji idei sportowych współpracowała z Terenowym Klubem Olimpijczyka, któremu udzieliła dotacje pieniężną na przeprowadzenie niektórych imprez sportowych. Członkowie Rady Koła w większości weszli w skład Rady TKO. Wspólnie z Klubem Olimpijczyka zostały zorganizowane Mistrzostwa Kibiców Sportowych Wysocka Wielkiego oraz spotkania z następującymi osobami: olimpijczykiem Jerzym Głowackim, redaktorem "Sztandaru Młodych" - AndrzejemMartynkinem oraz z komentatorami sportowymi Telewizji Polskiej - red. Tadeuszem Olszańskimi redaktorem Wojciechem Zielińskim. Rada Koła ściśle współpracowała z Zarządem miejscowego koła ZSMP organizując wspólnie wiele okolicznościowych imprez i ważnych rocznic. I tak wspólnie zorganizowano: Dzień Kobiet, Dzień Matki, Wieczorek Andrzejkowy, wieczorek z okazji 31 rocznicy wyzwolenia ziemi ostrowskiej. Aby podnieść kulturę i bezpieczeństwo na naszych drogach zorganizowano konkurs z "Kodeksem na Ty", w którym zwyciężył Ryszard Piasecki zdobywając maksymalną ilość punktów. Wkładano dużo pracy aby nasza organizacja współpracowała z innymi organizacjami naszej wsi. Za całokształt działalności Koło LZS zostało uhonorowane przez Radę Główną LZS sportowym znakiem jakości "OMEGA". Byliśmy również organizatorami wojewódzkiej inauguracji konkursu na Olimpijskim Szlaku "Moskwa 80"gdzie koledzy Marian Matysiak i MieczysławKnychała zajęli dwa pierwsze miejsca. Członkowie koła brali także udział w remoncie Domu Ludowego oraz w pracach remontowych przy remizie strażackiej. Tak jak w latach poprzednich głównym źródłem dochodu byly zabawy taneczne, których Zarząd zorganizował kilka. Dużą role w życiu koła odgrywały również nagrody otrzymane za czołowe miejsca w imprezach gminnych.Na Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym Koła LZS Orzeł Wysocko Wielkie w dniu 9 grudnia 1980 roku wybrano Radę Koła w składzie: Józef Domasik - przewodniczący, Krzysztof Gilicki - wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych, Elżbieta Kujawa - wiceprzewodnicząca ds. kobiet, Tadeusz Cyma - wiceprzewodniczący ds. sportu i turystyki, Marek Śliwka - sekretarz, Krzysztof Łuba - skarbnik, Mieczysław Ligocki - gospodarz oraz Komisję Rewizyjną w składzie Zygmunt Lubieniecki - przewodniczący, Marian Matysiak - członek, Stefan Matczak - członek. Na początku tej kadencji ogniwo liczyło 67 członków w tym 12 kobiet. W okresie kadencji szczególną uwagę zwracano na zorganizowanie jak największej ilości masowych imprez sportowych dla członków naszego ogniwa i mieszkańców gminy. Największym trudem w działalności były finanse, które nie pozwalały na zakup sprzętu sportowego dla zespołów działających przy kole.Drużyna piłkarska startująca w rozgrywkach kl. "C" zajmowała w poszczególnych sezonach następujące miejsca: w sezonie 80/81 - III miejsce, 81/82 - VI miejsce, 82/83 - VII miejsce, 83/84 - VI miejsce. Ponadto drużyna piłki nożnej startowała w turniejach gdzie zajmowała czołowe lokaty, np. w 1982 r. w turnieju o Puchar Przewodniczącego Zarządu Głównego ZSMP zajęła I miejsce w finale gminnym, a w turnieju z okazji 22 lipca zorganizowanym w Zacharzewie zdobyła II miejsce. Ponadto drużyna piłki siatkowej zajęła I miejsce w turnieju o Puchar Naczelnika Gminy zorganizowanego w Gorzycach Wielkich.Drużyna sekcji tenisa stołowego startowała w lidze gminnej organizowanej w 4 gminnych turniejach. Nie odniesiono jednak większych sukcesów a drużyna zajęła 5 miejsce. Ponadto w sezonie 1980/81 - w rozgrywkach A klasy tenisa stołowego drużyna LZS ORZEŁ zajęła 5 miejsce, a w klasyfikacji OZTS klub został sklasyfikowany na 18 pozycji. Wzorem lat ubiegłych koło jest współorganizatorem wspólnie z Klubem Olimpijczyka Mistrzostw Kibiców Sportowych Wysocka Wielkiego oraz Olimpijskiego Festynu Sportowego w ramach którego m. in. rozgrywane są turnieje piłki nożnej, piłki siatkowej, mistrzostw kibiców sportowych gminy Ostrów Wielkopolski oraz różne gry i zabawy rekreacyjne. Także jak w latach ubiegłych członkowie biorą udział w sztafecie Palmiry - Wysocko Wielkie - Ostrzeszów. Corocznie wspólnie z kołem ZBOWiD organizowane były turnieje tenisa stołowego z okazji wyzwolenia ziemi ostrowskiej o Puchar Koła ZBOWiD.Kobiet, Dni Matki, Wieczorki Andrzejkowe i inne.Początek lat 90 to okres, kiedy koło nasze jest znane dzięki takim nazwiskom jak RyszardMałecki, Tadeusz Cyma czy Marek Śliwka. To właśnie Ryszard Małecki był w kadrze narodowej w Maratonie. Brał udział w biegach różnego rodzaju zarówno w kraju jak i za granicą. Startował m. In.. w Sofii, Dreźnie, Bratysławie, Pradze, Sztokholmie, Wiedniu, Berlinie, Bon, Nordhausen, a także poza Europą w Pekinie. W wielu tych biegach zwyciężał lub zajmował wysokie miejsca. Z tego też tytułu kandydatura Ryszarda Małeckiego została w bieżący roku przez nasze Koło zgłoszona do Plebiscytu, a Kapituła Plebiscytu uznała że w pełni należy mu się tytuł "Najlepszego Sportowca 60 lecia LZS".Na Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym w dniu 6 lutego 1984 roku koła LZS Orzeł Wysocko Wielkie wybrano Radę w składzie: Tadeusz Cyma - przewodniczący koła, Józef Domasik - wiceprzewodniczący ds. piłki nożnej, Krystyna Stempniak - wiceprzewodnicząca ds. dziewcząt, Ryszard Piasecki - skarbnik, Marek Śliwka - sekretarz, Mieczysław Ligocki - gospodarz, Piotr Marczak - członek Zarządu oraz Komisję Rewizyjną w składzie Jan Mroziński - przewodniczący, Zygmunt Lubieniecki, członek, Stefan Matuszak - członek. Koło liczyło wówczas 64 członków w tym 7 kobiet. W okresie sprawozdawczym szczególna uwaga zwrócona została na organizację masowych imprez sportowych oraz udział w nich jak największej ilości członków. O tym, że tych imprez było bardzo dużo świadczy fakt że Rada Miejsko - Gminna LZS w Ostrowie Wielkopolskim zajęła we współzawodnictwie sportowym za rok 1984-1985 I miejsce w województwie kaliskim, zaś we współzawodnictwie ogólnopolskim 8 miejsce. Koło w tym czasie pomimo dużej liczby członków borykało się z brakiem zawodników grających w piłkę nożną w skutek czego doszło do sytuacji że drużyna nie została zgłoszona do rozgrywek w tym sezonie. Musimy jednak powiedzieć że były i inne sukcesy. Koleżanka Katarzyna Kurek i kolega Józef Domasik zajęli I miejsca w finale Gminnym turnieju tenisa stołowego o puchar Przewodniczącego Zarządu Głównego ZSMP. Sukcesem było także zajęcie IV miejsca w klasyfikacji zespołowej Zimowej Spartakiady LZS w której startowało 21 ekip. Z dużym powodzeniem prezentował się zespół tenisa stołowego w Lidze Miejsko Gminnej, który uplasował się na czołowej lokacie. Drużyna piłki nożnej brała udział w licznych turniejach piłki nożnej drużyn niezrzeszonych, gdzie odnosiła wartościowe sukcesy. Koło znalazło się w pierwszej szóstce LZS-ów w Gminie Ostrów Wielkopolski w 1984 r za co otrzymało komplet koszulek, które zostały przekazane w ramach akcji "pomocy szkole" Szkole Podstawowej w Wysocku Wielkim. W tym okresie bardzo dobrze układała się współpraca z miejscową Szkołą Podstawową oraz z organizacjami społecznymi działającymi w lokalnym środowisku. Klub był współorganizatorem imprez organizowanych przez Terenowy Klub Olimpijczyka, ZSMP, ZBOWiD, OSP. Wielu członków brało udział w corocznej sztafecie Olimpijskiej Palmiry - Wysocko Wielkie - Ostrzeszów, Gminnym Biegu Zwycięstwa, Festynie Olimpijskim w czym zasługa prezesa TKO Mariana Matysiaka. W omawianej kadencji na wyróżnienia za wyniki sportowe oraz zaangażowanie społeczne na rzecz koła zasługują Katarzyna Florczyk, Józef Domasik, Roman Królikowski, Mieczysław Ligocki.W okresie od 12 lutego 1990 do początku roku 1993 skład Zarządu przedstawiał się następująco: Roman Krawczyk - przewodniczący, Dariusz Domasik - z-ca przewodniczącego, AnnaKrawczyk - Sekretarz, Jarosław Rola - Skarbnik, Władysław Grzęda - gospodarz, Komisję Rewizyjną tworzyli: Drzewiecka Aneta, Beker Jan, Karolewski Grzegorz. Działalność koła opierała się na udziale jej członków w imprezach organizowanych przez Radę Gminną ZLZS w Ostrowie Wielkopolskim takich jak Mistrzostwa LZS w tenisie stołowym mężczyzn i kobiet, Mistrzostwa o Puchar Rady Gminnej w piłce nożnej w których drużyna zajęła II miejsce. Koło było również organizatorem Festynu Sportowo - Rekreacyjnego z okazji Tygodnia Kultury Fizycznej. Wzorem lat ubiegłych członkowie biorą udział w sztafecie Palmiry - Ostrzeszów. Drużyna piłkarska w rozgrywkach finałowych Mistrzostw Gminy drużyn niezrzeszonych zdobywa w 1990 roku IV miejsce a w 1991 roku III miejsce. W roku 1992 Wysocki LZS był także współorganizatorem Mistrzostw Gminnych ZLZS w tenisie stołowym, gdzie kol. Emilia Winkiel zajęła I miejsce.
     W roku 1990 z naszych szeregów odeszła przedwcześnie Bożena Kurek wieloletnia reprezentanta naszego Koła w tenisie stołowym. To właśnie tenis stołowy był jej pasją. Z tej też okoliczności wspólnie z Klubem Olimpijczyka jesteśmy współorganizatorami Memoriału ku jej pamięci, który jest organizowany corocznie na przełomie miesiąca marca i kwietnia.Na Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym Koła LZS Orzeł Wysocko Wielkie w dniu 25 lutego 1993 roku wybrano Radę Klubu w składzie: Roman Królikowski - przewodniczący, Marian Beker - z-ca przewodniczącego, Grzegorz Krzywda - sekretarz, Agnieszka Matuszewska -skarbnik, DariuszDomasik - gospodarz. Swąją działalność nowy Zarząd zapoczątkował udziałem w marcu 1993 roku w IV Zimowej Spartakiadzie LZS oraz Mieszkańców Wsi Gminy Ostrów Wielkopolski, gdzie bardzo odmłodzona drużyna zajęła 3 miejsce tuż za Gorzycami Wielkimi oraz Michałkowem. W miesiącu maju tego samego roku klub był współorganizatorem Mistrzostw Polski ZLZS w tenisie stołowym, gdzie włożono znaczny wkład pracy w jego przygotowanie. Przez okres wiosenno - letni 1993 roku członkowie koła brali udział w Letniej Spartakiadzie LZS w której zajęliśmy IV miejsce. W okresie letnim przy pomocy Mariana Matysiaka zorganizowany został 1 dniowy rajd rowerowy po ziemi ostrowskiej. W czerwcu tego roku został zorganizowany turniej piłki nożnej o puchar przewodniczącego LZS Orzeł Wysocko Wielkie w którym LZS zajął I miejsce. Ponadto drużyna piłkarska brała udział w rozgrywkach pucharowych oraz różnego rodzaju turniejach uzyskują często czołowe lokaty. Rok 1994 został zapoczątkowany V miejscem w V Zimowej Spartakiadzie LZS. Udział w letniej spartakiadzie w tym samym roku zaowocował VI miejscem. W dalszym ciągu przy wysockimLZS-ie działa grupa tenisa stołowego, która czynnie bierze udział w turniejach organizowanych przez Radę Gminną ZLZS.
     LZS ORZEŁ przez długie lata posiadał przyjazne stosunki z królem strzelców I ligi w latach 1949, 50, 51 z Teodorem Aniołą z Lecha Poznań. Teodor bardzo często bywał w Wysocku Wielkim, grał a także sędziował na miejscowym boisku. Niestety w 1993 roku śmierć zabrała go z naszych szeregów. Od 1994 roku jesteśmy pomysłodawcami i współorganizatorami Memoriału jego imienia. W miesiącu sierpniu wspólnie z Klubem Olimpijczyka zorganizowano I memoriał Teodora Anioły w piłce nożnej który na stałe wpisał się w kalendarz imprez organizowanych na terenie ostrowskim.Na Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym w dniu 9 lutego 1995 roku została wybrana nowa Rada Klubu w składzie: Roman Królikowski -przewodniczący, Marian Beker - Z-ca przewodniczącego, Roman Winkiel - sekretarz, Grzegorz Krzywda - skarbnik, Andrzej Grajewski - gospodarz oraz Komisja Rewizyjna w składzie: Robert Płóciennik, Marek Karolak, Mieczysław Knychała. Ze względu na powołanie do wojska kol. Grzegorza Krzywdy z dniem 8 listopada 1995 roku funkcję skarbnika objął Marek Karolak. Wybrany Zarząd kontynuował działalność poprzez udział w imprezach organizowanych przez Radę Gminną ZLZS takich jak Letnie i Zimowe Spartakiady, Memoriał Bożeny Kurek w tenisie stołowym, biegach przełajowych o Puchar Klubu Olimpijczyka, w strzelaniu z kbks o Puchar Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski, sztafecie Palmiry - Wysocko Wielkie - Ostrzeszów. Członkowie brali udział w przygotowaniach do imprez takich jak Memoriał Bożeny Kurek, Memoriał Teodora Anioły. Członkowie koła wchodzą również w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysocku Wielkim biorąc udział w zawodach sportowo pożarniczych. W roku 1994 sukcesy odnoszono również w szachach, gdzie drużyna zajęła II miejsce w turnieju szachowym o "Złotą Wieżę". Dzięki Gminnemu Ośrodkowi Kultury została wybudowana i doprowadzona do stanu surowego zamkniętego druga szatnia, pozostało ją tylko wykończyć.Na kolejnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym odbytym się w dniu 23 marca 1998 roku ustanowiono nową Radę Klubu w składzie: Grzegorza Krzywda - Przewodniczący, MarianBeker - Z-ca przewodniczącego. Janusz Bijoch - sekretarz, Emilia Winkiel - Skarbnik, DawidBiałkowski - członek oraz Komisję Rewizyjna w składzie: Mieczysław Knychała - przewodnicy, RomanKrólikowski -z-ca przewodniczącego, Jolanta Karolak - członek. Pierwszą imprezą sportową jakaspadła na barki koła była organizacja eliminacji wojewódzkiej Mistrzostw Polski w tenisie stołowym, gdzie najlepiej zaprezentowała się Emilia Winkiel. Następnie braliśmy udział w IX Zimowej Spartakiadzie LZS uzyskując wysokie III miejsce. Kwiecień to miesiąc kiedy członkowie tradycyjnie już 19 raz biorą udział w Sztafecie Palmiry - Wysocko Wielkie - Ostrzeszów.Okres czerwca to czas kiedy rozgrywane są konkurencje wchodzące w skład Letniej Spartakiady LZS. Niestety w klasyfikacji generalnej VIII Spartakiady zajęliśmy odległe 6 miejsce. Rok 1998 był także rokiem Jubileuszu 700 lecia istnienia Wysocka Wielkiego. Czynnie włączyliśmy się w organizację obchodów organizując Turniej Piłkarski, w którym w finale w rzutach karnych przegrywamy i zajmujemy drugie miejsce.W listopadzie tego samego roku w Wysocku Małym odbył się Wojewódzki Halowy Turniej Piłki Nożnej LZS. Po dobrej grze zajęliśmy III miejsce. Okres zimowy grudniowo -styczniowy to czas kiedyprowadzone są rozgrywki wchodzące w skład Zimowej Spartakiady LZS. Finał odbył się w marcu 1999 roku we Wtórku i w łącznej klasyfikacji zajęliśmy IV miejsce. W miesiącu marcu byliśmy współorganizatorem VIII Memoriału Bożeny Kurek w tenisie stołowym, a miesiąc później pojechaliśmy godnie reprezentować Wysocko Wielkie na Sztafecie niosącej ogień olimpijski z grobu Janusza Kusocińskiego na stadion w Ostrzeszowie, gdzie co rocznie odbywają się CrossyOstrzeszowskie. W czerwcu tego samego roku w ogólnej klasyfikacji IX Letniej Spartakiady LZS uzyskujemy 3 miejsce. W czerwcu w naszej miejscowości odbył się turniej piłki siatkowej i rajd rowerowy. W piłce siatkowej zajęliśmy V miejsce, a w rajdzie rowerowym - indywidualnie najlepiej wśród kobiet wypadła Małgorzata Jurek uzyskując II miejsce a w śród chłopców Marek Karolak - VI miejsce. Drużynowy tor przeszkód ukończyliśmy drużynowo na IV miejscu. Wyjątkowo słabo wypadliśmy w dniu 4 lipca w Łąkocinach na turnieju piłki nożnej, plasując się na 9 miejscu wśród 13 drużyn, które zgłosiły się na te zawody. Rok 2000 zapoczątkowaliśmy udziałem w XI Zimowej Spartakiadzie uzyskując wysokie II miejsce. Zasługa to takich zawodników jak Małgorzata Jurek, Janusz Bijoch, rodzeństwa Romualdy i Daniela Sobczaków, oraz rodzeństwa Emilii i Romana Winkiel. W marcu współorganizowaliśmy oraz braliśmy czynny udział w IX Memoriale Bożeny Kurek. W czerwcu natomiast w bardzo odmłodzonym składzie podjęliśmy walkę uzyskując w końcu IV miejsce w X Letniej Spartakiadzie LZS.Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym w dniu 10 listopada 2000 roku wybrano nową Radę Klubu w składzie: Janusz Bijoch - przewodniczący, Marian Beker - z-ca przewodniczącego, Marcin Kurek - sekretarz, Emilia Winkiel - skarbnik, Marek Krawczyk - gospodarz oraz Komisję Rewizyjna w składzie: Ryszard Małecki, Kornel Bijoch i Dawid Białkowski. Wzorem lat ubiegłych w 2001 roku nowy Zarząd skompletował drużynę na Zimową i Letnią Spartakiadę. Ta pierwsza odbyła się w Sobótce i zajęliśmy V miejsce, natomiast Letnia Spartakiada zorganizowana została w Lewkowie i zajęliśmy na niej III miejsce. Rok później sytuacja znacznie się pogorszyła. W klasyfikacji generalnej Zimowej Spartakiady drużyna została sklasyfikowana na odległym VIII miejscu, natomiast w Letniej Spartakiadzie na V pozycji. Działalność klubu w ubiegłych latach była ograniczona skromnymi środkami finansowymi jakimi dysponował klub. Zarząd czynił starania na pozyskanie funduszy na cele remontu szatni LZS-u. Zadania tego nie udało się zrealizować. Udało się natomiast dzięki Radzie Sołeckiej zakupić kompletne nowe stroje piłkarskie, dzięki czemu nasza drużyna może godnie reprezentować klub na różnego rodzaju turniejach i zawodach.Kolejne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze odbyło się w dniu 28 stycznia 2003 roku. Nową Radę Koła utworzyli: Marian Beker - przewodniczący, Karol Lubieniecki - z-ca przewodniczącego, Emilia Winkiel -skarbnik, Małgorzata Jurek - członek, Ryszard Małecki - gospodarz, Paulina Wiatrak - członek, Łukasz Dąbrówka - członek, natomiast Komisję Rewizyjną utworzyli: Rafał Dąbrówka - przewodniczący, Mieczysław Knychała i Walerian Florczyk jako członkowie. Działania nowego Zarządu skupione były w dwóch zasadniczych kierunkach: rozbudowa zaplecza socjalnego oraz sanitarnego naszego LZS-u, działalność sportowa. Za rozbudowę zaplecza socjalnego i stworzenie odpowiedniego zaplecza socjalnego dla wysockiego LZS-u został odpowiedzialny z-ca przewodniczącego Karol Lubieniecki. Pomieszczenia, które posiadaliśmy w tym czasie były w stanie surowym. Zaczęliśmy zatem od podstaw, a mianowicie: szatnia została podzielona na dwa oddzielne pomieszczenia, w każdym pomieszczeniu zostały ustawione ścianki działowe by stworzyć zaplecze sanitarne składające się ze wszystkich niezbędnych elementów tj:. pomieszczenia z pisuarem, wc, natryskiem i umywalką, wstawiono nowe okna i drzwi, wykonano całkiem nową instalację elektryczną, doprowadzono wodę przyłącze kanalizacyjne, wykonano centralne ogrzewanie, zamontowano bojler na ciepłą wodę, założono glazurę, a na zakończenie prac szatnie zostaływygipsowane i pomalowane oraz dokonano białego montażuDziałalność sportową nowy Zarząd zapoczątkował zgłoszeniem drużyny piłkarskiej na wiosnę 2003 roku do Powiatowej Ligi w piłce nożnej (była to tzw. runda rozruchowa). Zajęliśmy wówczas 6 lokatę i w sezonie 2003/2004 przydzielono nas do II ligi tych rozgrywek. Oprócz piłki nożnej nasi członkowie brali udział w rozgrywkach tenisa stołowego. I tak w sezonie 2003/2004 zgłosiliśmy drużynę do rozgrywek Powiatowej Ligi w tenisie stołowym, gdzie zajęliśmy 4 miejsce na 11 drużyn. W sezonie 2004/2005 zgłosiliśmy swój aspekt do gry w Powiatowej Lidze tenisa stołowego, gdzie zostaliśmy ostatecznie sklasyfikowani na 5 pozycji oraz w Okręgowym Związku Tenisa Stołowego gdzie nasza drużyna rywalizowała w rozgrywkach "A" klasy, gdzie została sklasyfikowani na niskiej 7 pozycji. Obserwowaliśmy wówczas duże zainteresowanie wśród młodzieży wysockiej grą w tenisa stołowego, zwłaszcza wśród najmłodszych naszych członków. Postanowiliśmy zatemo zaangażowanie w pracach trenerskich Pana Edwarda Przepiórę, który to z entuzjazmem przyjął propozycję. Kolejną dyscypliną sportową w jakiej nasz klub rywalizował na szczeblu powiatu była piłka siatkowa. W sezonie 2003/2004 zajęliśmy 5 miejsce, natomiast w sezonie 2004/2005 zostaliśmy sklasyfikowani na 3 pozycji w rozgrywkach II ligi. W sezonie 2003/2004 zgłosiliśmy dwie drużyny do rozgrywek w lidze Powiatowej w halowej piłce nożnej, gdzie obie drużyny zajęły w swoich grupach 4 miejsca, a następnie spotkały się w finale uzyskując ostatecznie 14 i 15 miejsce na 20 drużyn.
     W sezonie 2004/2005 zgłosiliśmy już jedną drużynę do Halowej Ligi piłki nożnej, która uzyskała niestety odległe miejsce. Można tu powiedzieć o wielkim pechu tej drużyny, gdyż w stosunkowo dobrej grze brakowało odrobiny szczęścia. Możemy jednak pochwalić się paradoksalnym sukcesem naszego zawodnika, który mimo tego że drużyna zajęła odległe miejsce, uzyskał on tytuł Najlepszego Strzelca Ligi. Tym zawodnikiem był Marcin Kurek, który otrzymał z tej okazji pamiątkowy dyplom oraz statuetkę. Piłka halowa jest dyscypliną, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród naszych członków.Ponadto musimy wspomnieć, że nasi członkowie godnie reprezentowali nasze sołectwo w Letniej oraz Zimowej Spartakiadzie Mieszkańców Wsi Gminy Ostrów Wielkopolski uzyskując wysokie lokaty. I tak w roku 2003 w Zimowej Spartakiadzie zajęliśmy 2 miejsce, a w Letniej Spartakiadzie 3 miejsce. W roku 2004 w Zimowej Spartakiadzie - 3 miejsce, a w Letniej Spartakiadzie 6 miejsce. W roku 2005 w Zimowej Spartakiadzie - 5 miejsce, a Letniej Spartakiadzie 2 miejsce. Trzeba zaznaczyć, że średnio w każdej spartakiadzie startuje ok. 15 sołectw.Najdalej w 2005 roku w Zimowej Spartakiadzie zaszli Państwo Andrzej, Katarzyna i Marika Kurkowie, którzy to w wieloboju rodzinnym zajęli I miejsca na Gminnej potem Powiatowej Spartakiadzie, a następnie na Wojewódzkiej Spartakiadzie uzyskali bardzo wysokie bo aż II miejsce w Wielkopolsce. Był to ogromy sukces.
     W dniu 22 kwietnia 2005 roku odbyło się kolejne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze. W nowy Zarząd weszli: Karol Lubieniecki - przewodniczący, Marian Beker - z-ca przewodniczącego, Małgorzata Jurek - sekretarz a zarazem skarbnik oraz Jarosław Suchorzewski, Mateusz Kołeczko, Marcin Kurek jako członkowie, Komisję Rewizyjną utworzyli Mieczysław Knychała, Walerian Florczykoraz Grzegorz Sieradzki. Zarząd kontynuował udział drużyn w ligach prowadzonych przez Radę Gminną oraz Powiatową ZLZS w Ostrowie Wielkopolskim. I tak latem 2005 roku braliśmy udział w rozgrywkach piłki siatkowej na wolnym powietrzu "LATO 2005", w której uczestniczyło 16 drużyn podzielonych na 4 grupy.
     Niestety trafiliśmy do najcięższej grupy i zajęliśmy ostatnie 4 miejsce. W sezonie 2005/2006 wzorem roku ubiegłego zgłosiliśmy drużynę do rozgrywek "A" klasy tenisa stołowego prowadzonych przez Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Południowa Wielkopolska. Prace trenerskie Pana EdwardaPrzepióry przyniosły wymierny efekt czego dowodem jest zwycięstwo w rozgrywkach A klasy i awans drużyny do Klasy Okręgowej. Przyczynili się do tego tacy seniorzy jak: Mariusz Perzyński, AndrzejWawrzyniak, Roman Winkiem, Karol Lubieniecki oraz juniorzy: Joanna Kurka, Karol Kurka, SergiuszKiernikowski, Krystian Orzechowski, Mateusz Glinkowski i Michał Kawczyński.
     Prace trenerskie skupiają się przede wszystkim na pracach z młodzieżą, która czynnie uczestniczy w turniejach klasyfikacyjnych organizowanych przez OZTS oraz innych zawodach organizowanych zarówno przez Radę Gminną jak i Powiatową ZLZS w Ostrowie Wielkopolskim. Oprócz sekcji tenisa stołowego prowadzona jest także sekcja szachowo - warcabowa prowadzona przez Miłosza Sobczaka. Młodzież licznie uczestniczy w cotygodniowych spotkaniach, na których ma możliwość szlifowania swych umiejętności logicznych. Zainteresowanie tego rodzaju spędzaniem wolnego czasu jest szczególnie duże w okresie zimowym, kiedy to pogoda nie zezwala na czynny odpoczynek na świeży powietrzu. Na przełomie 2005/2006 roku braliśmy również udział w rozgrywkach Powiatowej Ligi w halowej piłce nożnej, która była przeprowadzana na hali sportowej w Sobótce. Mocne wzmagania w doborowej stawce rywali zaowocowały uzyskaniem wysokiej 3 lokaty.
     Kolejną dyscypliną, która ma możliwość odrodzenia się po wielu latach stagnacji jest piłka nożne. Warunkiem koniecznym do prawidłowego działania takiej sekcji jest trener. Dzięki staraniom Zarządu zaangażowano do prac trenerskich Pana Łukasza Pawlaka, który cieszy się dużym uznaniem młodzieży, która bardzo licznie uczestniczy 2 razy w tygodniu w przeprowadzanych treningach. Mamy nadzieję, że już jesienią 2006 roku drużyna wysockiego LZS bezie godnie uczestniczyć w rozgrywkach B klasy prowadzonych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Kaliszu. Oprócz sekcji "seniorskiej" prowadzone są również treningi dla najmłodszych w szkółce piłkarskiej. Sekcja ta prowadzona jest przez Piotra Walkowskiego i także cieszy się dużym zainteresowaniem najmłodszych naszych milusińskich. Braliśmy również wzorem lat ubiegłych udział w Spartakiadzie Letniej i Zimowej zajmując w obydwóch IV miejsca. Nasi członkowie uczestniczyli także w Memoriale Bożeny Kurek w tenisie stołowym. Najlepiej w tym Turnieju wypadł nasz najmłodszy wychowanek Karol Kurka, który w kategorii żak zajął I miejsce. Zawodnik ten również w sezonie 2005/2006 uplasował się na III pozycji w Mistrzostwach Okręgu Południowa Wielkopolska.
     Dzisiejsza działalność klubów sportowych jest w największej mierze uwarunkowana finansami. Ciężkie zmaterializowane czasy nie pozwalają na prowadzenie działalności w wymiarze, o jakim marzą Zarządy tych klubów. Największą zasługę niekiedy w rozwoju sportu ponoszą "ludzie wielkiego serca", którzy dzięki swej roztropności dają radość i możliwość spełniania swoich ambicji i aspiracji młodemu pokoleniu. Zwracamy się zatem z apelem do ludzi dla których nie obojętny jest sport czy też sama wieś Wyscoko Wielkie - pomóżcie nam, wesprzyjcie naszą działalność. Waszą hojność nagrodzimy Wam uśmiechem, szacunkiem i podziękowaniem najmłodszego pokolenia naszej "Małej Ojczyzny"60 lat działalności nie da się ująć w referacie okolicznościowym. Chcemy jednak powiedzieć, że przez cały ten czas dobrze układała się nam współpraca z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi. Szczególne podziękowania kierujemy obecnej Radzie Sołeckiej, które wspiera nasze działania oraz Panu Henrykowi Kwietniowi - który finansuje i organizuje nam transport na wyjazdowe mecze, turnieje oraz spartakiady. Za tą współpracę dziękujemy. Jesteśmy młodzi i popełniamy błędy, ale chcemy swym działaniem pomnażać dorobek wsi.Tak jak już wspomnieliśmy nasza działalność z różnych względów nie była tak jakbyśmy sobie życzyli, ale wnieśliśmy swój wkład w znaczące osiągnięcia w skali Rady Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, które od kilkunastu lat kieruje serdeczny nasz przyjaciel Jerzy Kryjom. Dziękujemy za pomoc i liczymy na dalszą niezawodną współpracę. Zapewniamy że flaga LZS będzie nam zawsze bliska. Życzmy sobie wzajemnie dalszych wielu lat działalności na rzecz krzewienia sportu na wielkopolskiej wsi.
 
Sukcesy w ostatnich latach w Powiatowej Lidze Halowej:
2006/07 - II miejsce
2007/08 - I miejsce
2008/09 - III miejsce
2009/10 - III miejsce
2010/11 - IV miejsce ( Orzeł I 1liga) III miejsce (Orzeł II 2liga)
 

_________________________________________________________________________________

Twórzmy dalszą historię wspólnie! 

15.01.2012r. LKS ORZEŁ WYSOCKO WIELKIE I zajął III miejsce w Powiatowej Lidze Halowej ! Jakub Józefiak v-ce królem strzelców

27.04.2012r. Nowym prezesem LKS ORZEŁ Wysocko Wielkie zostaje Michał Walkowski

20.05.2012r. V miejsce na EUROCAMP. Michał Walkowski Królem strzelców ( 12 bramek )

02.06.2012r. Orzeł Cup 2012 

25.08.2012r. INAUGURACJA PREMIEROWEGO SEZONU ORŁA W ROZGRYWKACH KOZPN

02.09.2012r. W meczu z Zawiszą Sośnie w 43 min. Michał Walkowski strzela pierwszą historyczna bramkę dla LKS ORZEŁ Wysocko Wielkie

23.09.2012r. Pierwszy historyczny punkt Orła ! Zdobywamy go w meczu z Łużyczanką Kuźnica Grabowska.

07.10.2012r. Pierwsze zwycięstwo Orła. Nasza drużyna pokonuje LZS Godziesze 2-0 !    

W rozgrywkach Powiatowej Ligi Halowej 2012/13 zajmujemy 2 miejsce !

2013/14 - zaczynamy drugi sezon w rozgrywkach klasy B KOZPN   

2013/14 - sezon kończymy na V miejscu

2014/15 - trzeci sezon na boiskach klasy B KOZPN           

2014/15 - sezon kończymy na IV miejscu

2015/16 - w cuglach wygrywamy rozgrywki o mistrzostwo klasy B KOZPN i awansujemy do wyższej ligi!

2016/17 - premierowy sezon w klasie A KOZPN i niestety dopiero 14-ste miejsce, co oznacz spadek

2017/18 - reorganizacja drużyny, sezon w klasie B KOZPN zakończony na 9-tym miejscu

2018/19 - kolejny sezon w kaliskiej klasie B          

 

 

 

 

 

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Kalendarium

18

01-2019

piątek

19

01-2019

sobota

20

01-2019

niedziela

21

01-2019

pon.

22

01-2019

wtorek

23

01-2019

środa

24

01-2019

czwartek

Najnowsza galeria

Mecz w Kaliszu
Ładowanie...

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. brokulbartek 6
2. boolec 4
3. Pitek16 3
4. ftb2user_1504109823. 0